Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Bestrijden van anti-semitisme hoog op de agenda

Op de vraag van kamerlid Van Haga of minister Grapperhaus het toenemende antisemitisme in Europa zorgwekkend vindt, stelde de minister dat het bestrijden van antisemitisme ‘hoog op de agenda’ staat. Hij wijst erop dat door de Europese Commissie de strategie om dit internationaal tegen te gaan aan het einde van 2021 gepresenteerd zal worden.

"Sinds 1 april jl. is reeds de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) gestart. Ook lopen er verschillende projecten die voortkomen uit de extra antisemitismegelden voor de jaren 2019-2021. Deze projecten kunnen geschaard worden onder drie pijlers: capaciteitsopbouw, weerbaarheid en bewustwording.  Onder deze laatste pijler valt bijvoorbeeld een project dat ziet op het opstellen van een handreiking voor lokale bestuurders met mogelijke interventies bij antisemitisme-incidenten. Een ander project is erop gericht slachtoffers van antisemitisme en andere vormen van discriminatie bij te staan en eventueel te ondersteunen bij het doen van aangifte."

bron: CIDI, 18 augustus

 

Deel dit bericht:

cross