Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

biologische normen in diskrediet

Mijn favoriete columnist, Marcel Peereboom Voller,  heeft het moeilijk. Hij kan het niet pruimen dat er mensen zijn die denken dat het traditionele gezin voor een kind beter is dan  - een één-ouder gezin- of samengesteld of homogezin, bedoelt hij kennelijk?
Toch denk ik dat elke psycholoog zal be-amen: dat een kind het beste gedijt bij een pappa en een mamma. (Daargelaten verziekte toestanden.) Je hoeft echt geen lid van de SGP te zijn om dat te begrijpen.
Maar de columnist schiet schimpscheuten af op die partij. Zelfs de spruitjes moeten eraan te pas komen.
Hij is zo verontwaardigd boos, misschien gefrustreerd boos, dat hij tegen zijn gewoonte ook niet meer goed nadenkt.
Hij acht het namelijk tegenstrijdig dat  je voor het leven bent, tegen abortus en euthnasie, en tegelijk voor de doodstraf.
Het verband is echter volkomen logisch. De doodstraf is bedoeld voor degene die zonder ethisch probleem de medemens van dat leven berooft. De moordenaar van Peter R de Vries  bijoorbeeld, verdient de doodstraf.
Althans dat lijkt mij rechtvaardig, ook als ik geen lid ben van de SGP.
De meeste "producten" van gezonde traditionele gezinnen zijn er prima aan toe. Is dat niet het geval dan moet toch echt naar een andere oorzaak worden gezocht dan naar het hebben van een vader en een  moeder.
Zonder hen ook geen columnist. Ook geen goeie columnist.

Trudie van der Spek - Begemann

Deel dit bericht:

cross