Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Gods oudste leerling

COLUMN

ds. Leendert W. van der Sluijs | redactielid | PKN-predikant

 

Kortgeleden had Israël het weer zwaar te verduren. Het was in oorlog met terreurgroepen in Gaza. En natuurlijk werd ook deze oorlog niet beperkt tot Gaza, maar moest het land zich wereldwijd verweren. De staat zou hen die zich Palestijnen noemen onderdrukken en daarom al dat geweld. Deze grootst mogelijke onzin wordt ook in Nederland als zoete koek geslikt, en onder de verkopers van deze koek bevinden zich ook nogal wat dominees.

Ik hoop dat u de berichtgeving hierover gemist hebt. Zo niet, dan schaam ik me des te meer, plaatsvervangend. Alsof niet juist Israël  (als enige democratie in het Midden-Oosten) de gastvrijheid en de bescherming van de vreemdeling hoog in het vaandel zou hebben! En wel zó hoog dat elk ander land, elk ander volk, daarbij achterblijft – ook Nederland. Daarom is er ook nergens zoveel verlangen naar een theocratie van profeten en priesters als juist daar. Het is het verlangen naar een regeringsstelsel zonder koningen, presidenten of premiers, en in plaats van hen een met dichters, zieners en bidders. Als Westerse cultuurbarbaren zijn wij  zover van huis dat we met behulp van populisten het begrip ‘autocratie’ in het leven roepen.

Er is nergens zoveel verlangen naar een theocratie van profeten en priesters als in Israël

Kom er eens om, wie van ons wil juist de vreemdeling omarmen? Dat zit ons niet in het bloed, dat wist destijds iemand als Hitler heel goed. En daarom moest dat Joodse geloof, die mentaliteit, die manier van mens-zijn, die eigen andersoortigheid, van de wereld af. Het is Hitler niet gelukt, en het zal niemand ooit lukken. Van Israël zullen we leren de vreemdeling lief te hebben, zoals rabbi Jezus dat in zijn tijd leerde met betrekking tot vijanden. En iemand als Paulus uit Tarsen met betrekking tot goddelozen. Hoe precies? Ook dat kunnen we van de ene 'Vreemdeling van Galilea' leren, zong Leila Morris.

U denkt misschien dat ik door het recente gebeuren behoorlijk ontstemd ben. Dat klopt. Niet het minst door kerkelijke reacties van ver beneden peil. Wanneer we ons als kerk niet op de Hoogte van het oude Woord, het Woord van Tora, begeven, moeten we het doen met pseudo-religie en een dito pseudo-humanisme. Zijn we echt vergeten dat Israël onze oudste broeder is, dat dit volk de ‘eerstgeborene’ van God wordt genoemd (Exodus 4:22)? Israël is daarmee Gods oudste leerling. En misschien ook de beste, zo ongehoorzaam aan alle goden Israël vanouds is, politiek of religieus, en dat ook wil blijven.

Het nieuwe platform OPINIE-pijler is uniek, kostbaar en kwetsbaar

Sinds kort is er in ons land dit Joods en christelijk platform voor reflectie op de actualiteit. Een platform voor meningsvorming, van Joden en christenen sámen. Dat is uniek en dat is kostbaar. Het is ook kwetsbaar. De geschiedenis van het christendom kent nogal wat zwarte bladzijden, en ’t boek is nog niet uit. Maar dit is er nu dan toch óók. Laat u op de Hoogte brengen! Er valt nog genoeg te leren.

 

Deel dit bericht:

cross