Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

De kerk anti antisemitisme…

Zeventig pagina’s dik kwam een themanummer uit van de PKN* getiteld: kerk naar buiten.  Goed thema, want daarbuiten gebeurt van alles.
René de Reuver schrijft, helemaal achterin, twee hele halve pagina’s over antisemitisme, waarbij hij dat kwaad zelf typeert als een ‘veelkoppig monster’.
Kun je dat dan verslaan (dubbele betekenis) met twee halve pagina’s? Zeg maar: in een voetnoot? Terwijl je als kerk alles met Israël te maken hebt? En Israël in oorlog is? En dat monster zich steeds brutaler opnieuw presenteert?

Te midden van die 70 pagina’s is kerkelijk licht op de oorlog in het M.O. pas te vinden op p 54. De lezer moet dus lang bladeren wil hij voor zichzelf wat kerkelijke oriëntatie vinden inzake kerk en Israël – de verhouding die nota bene bepalend is geweest voor de geboorte van de kerk en die vandaag dus alle aandacht vraagt en in alle schijnwerpers staat.
Het gaat om ons volk - als de kerk tenminste iets met Ruth te maken heeft, die niet-Joodse vrouw die zich bij Israël aansloot.

De tekst smaakt als de slapste thee ooit gezet. Want de slotsom luidt: “niet alles wat antisemitisme wordt genoemd is antisemitisme”.
En dan…. wordt de felle kritiek die rondwaart inzake het huidige beleid van Israëls regering, vergeleken met bijbelse profetie, met profetische kritiek. Is dat niet merkwaardig? En Godgeklaagd?
Ja hoor, de kerk is tegen antisemitisme, maar…..
Een goede vriend van mij typeerde deze stijl als jamarisme.
Daarmee wordt bedoeld dat je je eigen dubieuze standpunt verpakt als een surprise in het sinterklaaspapier van een geschenk.
Ds René de Reuver speelt de goedheiligman.
Misschien is het woord ‘profetie’ achteraf gezien toch nog wel bruikbaar, maar dan wel voorzien van een interpreterend epitheton in een klinkend Hollands bijvoegelijk naamwoord.
Binnen de PKN-gelederen hebben we hier te maken met… valse profetie.

Van de kerkgeschiedenis heeft de kerk kennelijk nog niet geleerd.
Moet de kerkelijke schuldbelijdenis straks worden herhaald?

Trudie van der Spek - Begemann

*protestantse kerk Nederland

Deel dit bericht:

cross