Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

De laatste vraag van Wessel ten Boom

In het decembernummer van het tijdschrift Israël en de Kerk  is een artikel van dr. Wessel H. ten Boom opgenomen dat hij in de week voor zijn overlijden (op 2 oktober jl.) instuurde. Het is volgens eindredacteur Kees de Vreugd 'een hartenkreet en een getuigenis'. In het artikel wordt de verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland, over erkenning van schuld aan de Sjoa, kritisch bevraagd. Het betreft een document dat vorig jaar de Joodse gemeenschap werd aangeboden tijdens de herdenking van de Kristallnacht.

Ten Booms cri de coeur: "Het document had aan diepte, ernst en overtuigingskracht gewonnen, wanneer het eerst Israëls God zelf had gezocht als ook onze God [en God had gesmeekt om genade en een nieuwe weg], en dan ook de Joden. (..) Het is (..) teveel gevraagd voor Joden, om nu het uitgerekend om de Sjoa [ging], van hen zoiets als een zegen, vergeving of zelfs verzoening te verlangen. En waarom eigenlijk niet een soort gezamenlijke verklaring uitgebracht?  De verklaring wekt bij mij de indruk dat men dat eigenlijk nog het liefst zou hebben gedaan." (curs. OPINIE-pijler)

En Wessel ten Boom schrijft vervolgens, ook als theoloog: "Ik mis in dit document de moed (in zekere zin de volwassenheid) om ook buiten de pijn van Joden om onze eigen schuld en nood te peilen en verwoorden. Wij dragen toch niet zozeer schuld omdat wij Joden voor, tijdens en na de oorlog ellende hebben berokkend, zoals ook vele anderen dat hebben gedaan? Onze schuld is dat wij hen als volk van God, als het vleselijk nageslacht van Abraham hebben laten vallen, en dat wij hen daarin al jaren, nee, eeuwen waren kwijtgeraakt zonder dat wij ze misten. Hier ligt geen gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar die pijl treft alleen de kerk; én dan ook de volken."

Terwijl bovengestelde vraag naklinkt, signaleert Ten Boom dat het 'opvallend stil is geworden' in het kerkelijk spreken over Israël...

 

Dr. Wessel ten Boom publiceerde talloze theologische artikelen. Alleen God kan spreken - een inleiding op het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt  is één van zijn bekendste boeken.

Het jongste nummer van Israël en de Kerk  bevat verder zeer lezenswaardige artikelen als 'Een nieuw verbond, niet van letter, maar van geest', door Kees de Vreugd, en 'Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet' (over Advent en Kerst), door ds. Harold ten Cate.

Israël en de Kerk  is een uitgave van Christenen voor Israël en verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement is gratis en kan aangevraagd worden via www.christenenvoorisrael.nl.

 

Deel dit bericht:

cross