Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Feestdagen

In Trouw (14-03) wordt een pleidooi gehouden voor vrije dagen op alle feestdagen van alle religies en alle tradities in Nederland. Het pleidooi richt zich tegen de huidige algemeen erkende christelijke feestdagen als nationale vrije dagen. Auteur is de juriste Wasima Khan.

Misschien is de beste reactie hierop een voorbeeld. Nederland was ooit een christelijk land met bijbehorende tradities, en was ook om die reden gastvrij. Bijvoorbeeld Joden die van elders verdreven werden, konden hier terecht. Amsterdam kreeg de bijnaam Mokum, als the place to be. In het Jodendom bestaat de regel dat je in een gastland de wetten respecteert die daar gelden. Dat lijkt me een goed voorbeeld voor nieuwkomers die hier onderdak vinden. Of je dan je eigen feestdagen moet laten schieten? Nee, maar doe zoals de Joden: met je creativiteit zorg je dat je vrij hebt van je werk. Ook worden wel vakanties ervoor gebruikt. De vrije zaterdag, voor hen de wekelijks(!) terugkerende rustdag, dateert in ons land pas uit de vijftiger jaren vorige eeuw. Vóór die tijd moesten zij die op eigen kosten veilig stellen.

Als Wasima Khan weet wat respect is, en als ze weet wat traditie betekent, kan ze hiermee uit de problemen zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen. Voor een jurist niet moeilijk in te zien. Laten we blij zijn met de inmiddels eeuwenoude landelijke tradities die onze Nederlandse identiteit mede bepalen, en waarmee het ritme van het jaar is gewaarborgd. Niemand is verplicht die christelijke feestdagen te vieren, maar iedereen heeft vrij! Alle feestdagen van alle mogelijke religies en tradities inbedden in onze maatschappij is trouwens ook onuitvoerbaar en zou, indien al, economisch desastreuze gevolgen hebben. Hopelijk ziet Khan dat in.  Nederland heeft zijn eigen historische wortels en de gedachten die zij oppert zijn illustratief te noemen voor de tijdgeest - die graag nivelleert.

Trudie van der Spek - Begemann | eindredacteur

 

Deel dit bericht:

cross