Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Gaza en Sjawoe’ot

rabbijn Shmuel Katz | hoofdredacteur

 

boodschap vanuit het Rabbinaat (Joodse Gemeente Amsterdam, 16 mei 2021)

Vanavond begint Sjawoe’ot, de jomtov waarop we herdenken en beleven dat we nu 3333 jaar geleden de Tora hebben gekregen. De aanvallen waaraan Israël momenteel blootstaat, lijken daar heel ver vandaan. Het tegenovergestelde is echter het geval.

De crisis waarin we ons nu bevinden is de zoveelste in de strijd om ons bestaansrecht als Joods volk. De huidige geweldsgolf heeft al veel slachtoffers gevergd, aan beide kanten. Dat doen ons allen pijn. Maar het gaat uiteindelijk om dat bestaansrecht; een recht dat alle volkeren hebben. Toch wordt aan het bestaansrecht van het Joodse volk getornd, door een brede alliantie waar helaas ook Nederlanders deel van uitmaken. Het is het zoveelste gezicht van een fenomeen dat al eeuwenlang bestaat: antisemitisme. Dit is wat van buitenaf op ons afkomt.

De plek bij uitstek voor synthese is Israël

Maar hoe zit het nu bij ons vanbinnen? Daar gaat Sjawoe’ot over. Sjawoe’ot is de dag waarop het bestaan van het Joodse volk een bijzondere dimensie krijgt. Dat krijgt expressie in de Tora die ons op onze missie door de historie stuurt. Een missie waarin wij een synthese moeten creëren tussen enerzijds de spiritualiteit die wij ervaren in ons voortdurende contact met G-d en anderzijds de maatschappij, omgeving en de natuur waarin we leven. De Tora is het oudste boek ter wereld dat daarvoor een blauwdruk geeft. Anderen namen hiervan over en/of deden het op hun eigen manier. Wij doen het nog steeds met het origineel. De plek bij uitstek voor deze synthese is Israël.

In Israël kunnen we, naast het vieren van Sjawoe’ot, op vele manieren uiting geven aan de verbondenheid tussen ons spirituele gedachtegoed en ons land. In Nederland is dat moeilijker. Dit neemt niet weg dat deze jomtov ook voor Joden buiten Israël veelbetekenend kan zijn. We kunnen de komende twee dagen vieren dat we het oudste en mooiste boek ter wereld hebben. We kunnen Tora leren, we kunnen mitswes doen en we kunnen – voor zover mogelijk – naar sjoel gaan. Bovendien kunnen we – vóór of ná jomtov – door middel van tsedaka Israël en zijn inwoners steunen.

Sjawoe’ot leert ons dat we een volk zijn met een boodschap. Een boodschap die ons al drie millennia lang kracht en energie geeft. Laten we dat uitstralen en er zoveel mogelijk mensen deelgenoot van maken.

Am Jisraeel Chai. Chag sameach.

Deel dit bericht:

cross