Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Het EO-interview met Sigrid Kaag

In de interviews bij de EO afgenomen door Tijs van den Brink, gaat het over zaken van geloof, en zo was dat ook op 22 oktober 2022, in het interview met de minister van financiën. Sigrid Kaag, die bij een andere gelegenheid ooit al eens had uitgesproken dat ze gelovig was, vertelde bij dit interview over haar Rooms-katholieke achtergrond. Familiegebeurtenissen uit haar jeugd, maar ook in haar eigen gezin, hebben haar geloof gevoed.

Toen kwam in het interview de vraag waarom zij dan voor D66 had gekozen en niet voor bijvoorbeeld het CDA. Tijs van den Brink bedoelde natuurlijk te vragen: waarom dan niet een christelijke partij, als je gelovig bent. In haar persoonlijke ervaring ging geloof over leven en dood en de persoonlijke betrekking tussen mens en God. Een privézaak. En die gedachte kwam zij ook tegen in D66. Maar, ze had er toch ook voor gekozen om de eed af te leggen “zo waarlijk helpe mij God almachtig”? Ja, ze wilde wel hulp bij haar beslissingen en haar werk. Dus u gelooft wel dat God bestaat? Daar was ze niet “heel leervast" in, en “geloof is privézaak” herhaalde ze.

In haar opvoeding heeft kennelijk ontbroken dat geloof impact heeft op denken en doen. Is in haar opvoeding de Torah misschien niet aan bod gekomen, als onderwijs ook voor de samenleving en de regering? In dat geval is geloven inderdaad opgesloten achter de voordeur.

De meeste D66-ers zien de politiek als een bedrijf van het eigen menselijk verstand, dat opereert als zelfstandige autoriteit naast en buiten het geloof. Als al bij hen geloof aanwezig is dan betreft dat de privésfeer. Staatszaken vallen buiten het bereik van het geloof. Dit is in de partij de algemene opvatting. Wie deze mentaliteit dóórdenkt, komt uit bij ‘zoveel hoofden zoveel zinnen’, want de nagestreefde idealen hebben geen referentiekader. De nagestreefde vrijheid van het individu, de vrije ontplooiing van het individu, zal zonder goede basis terechtkomen in het moeras van het individualisme.

Trudie van der Spek - Begemann

Deel dit bericht:

cross