Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Het succes van Israël

 

Wie het coronabeleid van Israël heeft gevolgd kan als Nederlander jaloers zijn… Wat een getob hier en wat een succes daar! Verschillende landen hebben al geprofiteerd van Israëls aanpak.

Reeds wat betreft de aanpak van de klimaatcrisis toonde Israël zich een lichtend voorbeeld. Naor Gilon, als ambassadeur van Israël in Nederland, schreef daarover deze zomer: “In de afgelopen decennia heeft Israël geleerd 90 procent van zijn afvalwater te recyclen en drinkwater te ontzilten. Het heeft oplossingen ontwikkeld voor opwekking en opslag van energie, ontwikkelde een baanbrekende industrie van dierlijke eiwitvervangers en weet bossen te behouden in droogteperiodes. Het land is een levend laboratorium voor de ontwikkeling van praktische oplossingen voor de klimaatcrisis.” (Trouw, 15 augustus) Met zijn voortvarende aanpak onderscheidde Israël zich van de rest van de wereld en de genoemde klimaatinnovatie is dan ook wel zo succesvol dat zij de hele wereld kan helpen de capaciteiten te ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Kenmerkend nu voor de Israëlische aanpak van de jongste crisis, de coronacrisis (die niet losstaat van de klimaatcrisis), is dat men vanaf het eerste begin voor de hele bevolking opnieuw is gaan focussen op industrieel-wetenschappelijke bestrijding. Ook de kinderen bleven niet buiten beeld, zoals dat bij ons wel het geval was. De vierde golf is de kop ingedrukt met de boosterprik, die al in augustus is ingezet en ook die bij kinderen. Verder komen binnenkort tienduizenden doses paxiovid naar Israël: een hoopgevend antiviraal medicijn, ontwikkeld door Pfizer. Het wachten is nog op de goedkeuring van FDA, de in Amerika gevestigde medicijnwaakhond. (Genoteerd met dank aan Bart Schut in NIW 10, 2021)

Hoe reageren nu eigenlijk op dit alles Israëls vijanden? Is het pijnlijk voor de BDS-beweging om te zien hoe goed het gaat in Israël…? Boycot? Sanctions? We horen deze laatste coronatijd eigenlijk niet zo veel meer uit die hoek… Dat zou kunnen betekenen dat òf covid 19 in hun gelederen heeft huisgehouden, òf dat men met de mond vol tanden staat. Allebei kan ook.

En let wel, Israëls vijanden zitten ook in Nederland… We mogen hopen dat onze regeerders hun prioriteiten weten te stellen, zodat ook ons nageslacht beschermd wordt tegen de vijandschap waar Israël nog altijd mee te stellen heeft, die ook ons kan verlammen door ons elke keer weer verraderlijk onverwacht in de hiel te bijten.

Trudie van der Spek - Begemann | Leendert van der Sluijs

 

Deel dit bericht:

cross