Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Kromme visie

beeld: iStock

 

→ reactie op artikel in RD, dd. 18 november

Nog steeds zijn er christenen, ook Joodse, die menen dat de synagoge (zeg ik nu maar) over moet gaan tot het christelijk geloof om bij God veilig te zijn in de olam haba. Anders gezegd: die nog steeds denken dat ‘Jodenzending’ een must is. Ik wil hier kort twee dingen laten zien: de herkomst van die idee en de dwaasheid ervan.

De herkomst is vrij snel duidelijk. Het idee van het christelijk geloof als voorwaarde voor Gods trouw aan zijn volk is regelrecht afkomstig uit de vervangingstheologie. Immers, de kerk die denkt dat zij Israël heeft vervangen als volk van God zal menen dat iedereen zich daarbij moet voegen om behouden te worden.

Maar dat is precies het omgekeerde verhaal van de Bijbel! Daarin staat dat de gelovigen uit de volken mee mogen doen met Israël  (zie bijvoorbeeld psalm 87). Ik trap een open deur in als ik zeg dat het volk van God Israël heet, en blijft heten,  en dat Abraham Izak en Jakob de aartsvaders van dit volk zijn, waarmee God voor eeuwig en altijd een verbond heeft gesloten.

Behalve dat het eeuwige van dit verbond wordt genegeerd, is de dwaasheid dit: dat zij menen dat eerst menselijk geloof het werk van God zou waar maken.

Trudie van der Spek - Begemann | eindredacteur

 

Deel dit bericht:

cross