Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Boekendansje voor Tenach

Voor de Iberische Joden in de Middeleeuwen was de Hillel Codex het waardevolste manuscript van Tenach/het Oude Testament, maar na 1500 is hij nooit meer ergens gezien... De nu verschenen Hillel Codex  is een razend spannende zoektocht, die de lezer meeneemt achter de schermen van de wereld van verzamelaars en onderzoekers van Joodse kunst en oude manuscripten.

Emile Schrijver is algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier en het Joods Museum in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoofdredacteur van de Encyclopedia of Jewish Book Cultures. Dit is zijn eerste roman.

-

Elke fatsoenlijke samenleving respecteert algemene mensenrechten, zoals onder andere vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Maar waar ligt de bakermat van het idee dat de mens grondrechten heeft en waar werden ze voor het eerst nader gespecificeerd?
In het boek Mozes’ nalatenschap  (dat in december 2021 verschijnt) betoogt Herman M. van Praag dat fatsoens- en rechtsregels hand in hand gaan en voert hij ons langs historische gebeurtenissen en documenten om te tonen dat de basis voor algemene mensenrechten te vinden is in de Thora. Opgetekend door Mozes, de grootste sociale hervormer aller tijden.

Herman Meïr van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, het Albert Einstein College of Medicine en de Universiteit Maastricht. Eerder verschenen de studies Net voorbij de rede, Het verstand te boven  en God en Psyche.

 

Deel dit bericht:

cross