Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Opinie-monopolie

Dit bovenstaande prachtige woord las ik onlangs voor het eerst. Het is uitgevonden door Bauke Geersing, voormalig baas van de NOS. Hij betrekt het op allerlei heikele kwesties. De grote problemen, zoals stikstof, klimaat, immigratie etc. worden zeer eenzijdig belicht door bijna alle media, terwille van de zittende macht. Is op deze eenzijdigheid geen kritiek? Die is er zeer zeker, maar die wordt zo mogelijk gesmoord, of de critici worden in diskrediet gebracht. Ook hijzelf weet daarvan, maar noemt zich unverfrohren een vrij man – en stelt zich ook als zodanig op. Het deert hem niet als hij besmet wordt geacht, omdat hij bijvoorbeeld te gast was bij ON – de omroep Ongehoord Nederland.

Er worden vele voorbeelden genoemd, maar een is het leukst. Gerrit Hiemstra schrijft weersverandering toe aan de opwarming van de aarde, maar als hij op Twitter de vraag krijgt ‘waarom is dat de oorzaak?’, luidt zijn antwoord ‘daarom’.
Verder wordt er ook veel gewerkt met moralistische sausjes.
Geersing beveelt NPO aan een congres te organiseren over de stemmen en tegenstemmen. Hij beschrijft wat er in Nederland gebeurt, met een citaat van George Orwell: “Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd waarheid.”

De man spreekt naar ons hart. Ook wij proberen tegenstem te geven in onze reacties op de actualiteit. Onze bedoeling is de vrijheid van meningsvorming te faciliteren, zodat de lezers zelf op deze manier hun mening kunnen vormen.
Dat wij onze inspiratiebron noemen in ons logo, moge pleiten voor die inspiratiebron.
Naar ons idee zijn veel mensen zich hun inspiratiebron niet bewust.

Trudie van der Spek - Begemann

 

Deel dit bericht:

cross