Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Opinie-pijler furieus over excuus aan Palestijnen

Bericht in RD, 21 mei 2021

De redactie van Opinie-pijler heeft in felle bewoordingen afstand genomen van de oproep van het theologencollectief van Kairos-Sabeel om een kerkelijk excuus aan het Palestijnse volk te maken.

Opinie-pijler is een digitaal platform „voor reflectie op de actualiteit” waarin Joden en christenen samenwerken. De redactie reageert in twee open brieven aan het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op een open brief van vijf PKN-predikanten.

„De oproep tot excuus blinkt (…) uit in theologische nonsens en historische onverschilligheid”, schrijft secretaris B. Ridder. Hij verwijt de theologen van Kairos-Sabeel dat ze Gods uitverkiezing en de historische roeping van Israël afdoen als discriminatie. „Vanuit die valse voorstelling van zaken wordt Israël politiek terecht gewezen. Dit getuigt van een hoogmoed die wij anno 2021 niet meer voor mogelijk hielden.” De redactie vraagt om „een resolute terechtwijzing, de Protestantse Kerk in Nederland waardig.”

De Joodse medewerker H. J. Ronner schreef eveneens een brief.

Deel dit bericht:

cross