Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Reacties onder de loep

De reacties op de genocide-poging na de mislukking van Hitler, onder de loep

Her en der komen de reacties los op het gebeuren in het Midden-Oosten, afgelopen weekend, 7 oktober, in de vroege ochtend van de shabat.
Voor de pro-Palestijnse demonstraties, zoals in Rotterdam geen goed woord natuurlijk. Gelukkig leek de belangstelling niet indrukwekkend. Maar de protesten en het verzet tegen de Israëlische vlag zijn wel verontrustend.
Maar wat te zeggen van sommige theologen, die beginnen met hun afkeuring uit te spreken over de aanval van Hamas op Israël, dan een komma zetten, en vervolgens  verder gaan met: ja maar. En zo moet je van hen aannemen dat zij Hamas toch wel begrijpen (en wij niet….).
NB: het handvest van Hamas luidt (altijd al): vernietiging van de staat Israël.

De verklaring van de PKN valt in precies die zin te laken. De PKN lijkt zich te beijveren om de ronde solidariteit met Israël inzake de huidige haatuitbarsting af te zwakken, door die meteen op te nemen in getheologiseer over thema’s. Het geweld, het lijden moet stoppen.
O, en dat wisten we nog niet?? Vijf predikanten ontduiken het hier en nu. Dat is toch precies dat kerkelijk wangedrag waarover René de Reuver in november 2019 een kerkelijke schuldbelijdenis had uitgesproken?

Voor alle duidelijkheid hier nog een keer het preludium:

  1. Er is nooit een Palestijnse staat geweest; geen “landjepik” dus.
  2. De regio is ooit Palestina genoemd door keizer Hadrianus, anno 135.
  3. Het tweede deel van de kerkbijbel noemt het land Israël bij name.
  4. Mohamed treedt op in de zevende eeuw.
  5. In 1948 had de groot-mufti van Jeruzalem, de haj Amin Husseini, de Arabieren gecommandeerd om het land te verlaten totdat hij de Joden de zee in gedreven zou hebben.
  6. Niet de Joden hebben de Arabieren verjaagd. Ben Goerion had in een brief aan zijn zoon geschreven dat er genoeg ruimte was ook voor de daar wonende Arabieren.
  7. Geschiedvervalsing is het gemeenste effectieve wapen in de politiek. Daarvan zijn ook moslims dupe, terwijl dominees dat kunnen en behoren te weten. Zij hebben een bijbel, een lamp op hun weg en op de geschiedenis.

De Palestijnen dragen de naam van de aartsvijanden van Israël uit bijbelse tijden: daar en toen Filistijnen  geheten. Hadrianus wist wat hij deed… en was een antisemiet die zich kennelijk goed had laten voorlichten over de geschiedenis van de Joden. Hij wist zijn wapens te kiezen. (De door hem geplande wijziging van de naam van Jeruzalem, in Aelia Capitolina, heeft het echter niet gehaald.)

Amnesty International redeneert andersom:
De aanval is volkomen begrijpelijk…. maar.
Dilemma?
Begrijpelijk, maar afschuwelijk?  Afschuwelijk, maar begrijpelijk?
OPINIE: een weerzinwekkende antisemitische haat-uitbarsting. Basta.

Trudie van der Spek - Begemann

Deel dit bericht:

cross