Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

vrede en politiek

Vroeger dacht je als kind dat vrede betekende dat er geen oorlog was.  Okay, ook nog:  geen ruzie. Later werd jou bijgebracht dat vrede veel meer omvatte: welzijn.
In mijn  krant las ik de vraag waar de vredesbeweging is gebleven. Nergens dus. Maar ja, wat wil je. Ze hebben geen enkel effect gehad: het IKV niet en Pax niet.
En je hebt trouwens echt geen vredesbeweging nodig om te vertellen dat ieder normaal mens vrede wil. En de oorlog tegenhouden is ook al niet gelukt. Stelletje naïevelingen.
Oorlogen en conflicten vullen breeduit het nieuws.

Op het wereldtoneel zijn twee brandhaarden actueel: het Midden-Oosten en het Oosten van Midden-Europa.
Ik las een spandoek: “in Gods naam geen raketten”.
De mensen zijn bang, of moet ik zeggen: we zijn bang. Wie is er nu niet bang voor oorlog. En voor een raket kun je ook niet vluchten.
Wat zou het toch mooi zijn als er iemand opstond die de vrede kan commanderen!

Er is een duidelijk verschil aan te wijzen tussen genoemde brandhaarden.
Die van Poetin versus Oekraïne heeft historische wortels die een gemiddelde Nederlander niet kan naspeuren.
Over die in het Midden-Oosten is een duidelijk perspectief te maken. Zodra de staat Israël wordt erkend is het vrede in het Midden-Oosten.
En wat is daar nu zo moeilijk aan? Een staat Palestina is er nooit geweest; Israël heeft niemand van zijn plaats gedrongen. Zelfs staat zwart op wit wat Ben Gurion in een brief aan zijn zoon heeft gezegd: er is ruimte genoeg voor ook de (daar wonende) Arabieren.
Het was de toenmalige groot-moefti van Jeruzalem die zijn onderdanen de stuipen op het lijf joeg en adviseerde : maak dat je wegkomt. Ik zal ze (de Joden) de zee in drijven en dan kunnen jullie terugkomen.
Niet door Israël zijn ze van hun plek verjaagd.
De Palestijnen die sindsdien in Israël wonen willen voor geen goud terug in de schoot van Hamas of de Palestijnse Autoriteit.
Wat de vredesbewegingen hier te lande alsnog zouden kunnen doen is verkondigen dat antisemitisme altijd de vrede blokkeert, omdat het antisemitisme haat predikt.
Haat prediken en vrede willen – dat lukt nooit.

Trudie van der Spek - Begemann

 

Deel dit bericht:

cross