Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Amalek

De Amalekieten waren ooit een woestijnvolk dat Israël in de rug aanviel toen het nog maar net aan de ondergang was ontkomen. De aanval was gericht op de achterhoede, waar de vrouwen en kinderen liepen. Wreed en laf. De vlees geworden gotspe.
Geen wonder dat voor Joden Amalek de aanduiding is geworden voor de Jodenhater. Hij is nooit weg, en probeert altijd aan de macht te komen.
In de vorige eeuw lukte dat, met Adolf Hitler. Toen in de woestijn is hij verslagen, maar tegen deze Amalek van de 20e eeuw leek niemand bestand: de Shoa heeft zes miljoen mensen van het volk Israël vermoord.

historisch
Toch, in 1948 werd de vlag gehesen, de genocide was mislukt: am Jisrael chai! - het volk leeft! In een eigen land en in een eigen staat.
En Amalek? Helaas, hij heeft de woestijn overleefd. Tachtig miljoen Arabieren hebben daags na het uitroepen van de staat getracht het volk alsnog van de kaart te vegen, de zee in te drijven.
Eenmaal verslagen in Israëls defensieve onafhankelijkheidsoorlog, moesten zij de facto rekening houden met de nieuwe jonge staat. Maar met behulp geschiedvervalsing bleven zij doorgaan hun vermeende recht op het land te verdedigen.
En de rest van de wereld? In 1948 applaus voor Israël: David had Goliath verslagen!  Vreugde alom over de overwinning van de underdog. Maar Amalek had zich vermenigvuldigd. Dit onkruid kwam allengs weer boven de grond, ook buiten het Midden-Oosten.

kerkelijk
De kleding waarin Amalek zich hult wisselt met de tijden. Eeuwenlang droeg hij ook een kerkelijke toga. In de Middeleeuwen propageerde hij de kruistochten en inspireerde hij tot pogroms. Van meet af aan werd de christelijke theologie getoonzet door anti-judaïsme. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam kerkelijke bezinning op gang. In 2020 werd eindelijk ook in Nederland een kerkelijke schuldbelijdenis uitgesproken, door de grootste protestantse kerk, de PKN. Evenwel, het onkruid van het antisemitisme lijkt onuitroeibaar. Ook in de kerk blijft waakzaamheid geboden.

in Nederland
Politiek voortrekker na de oorlog was bij ons Dries van Agt. Hij begon zijn Amalekitische carrière met de vrijlating van de drie van Breda, als minister van justitie. The Rights Forum  werd vervolgens zijn bolwerk, de broedmachine van een leugenindustrie.

vandaag
Nu hebben we in ons land weer een nieuw forum zien verschijnen. Alweer met een prachtige naam: een forum voor democratie. Voor sommige ‘denkers’ betekent dit: je mag zeggen wat je wilt, all inclusive, haat en leugen inbegrepen. Thierry Baudet, de ontwerper van zijn eigen podium, heeft met sluw bedoelde beelden zijn gezicht zelf ontmaskerd: hij propageert antisemitisme pur sang.
Het is te hopen dat wij in Nederland een les hebben geleerd uit de opkomst van Hitler, die ook met een kleine partij begon. Te hopen dat wij een regering blijken te hebben die deze geschiedenis herkent en daarmee adequaat en effectief afrekent.
Onze huidige minister van justitie en veiligheid biedt deze hoop.
Goed te vernemen dat de aanhang van de Amalekiet Baudet schijnt af te kalven!

Trudie van der Spek - Begemann

 

Deel dit bericht:

cross