Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

COVID-19 en vaccinatie (I)

Ron van der Wieken | analist | medewerker van OPINIE-pijler

 

Het COVID-19 virus heeft ons nu al twee jaar lang in de houdgreep. Alleen al in  Nederland heeft het virus duizenden dodelijke slachtoffers gemaakt, zijn er honderdduizenden mensen ziek of ziek geweest, van wie velen ook na langere tijd nog symptomen hebben, is onze economie een zware klap toegebracht en zijn maatschappelijke verhoudingen onder een hoge druk komen te staan. De buitengewoon hoge bezetting van IC-bedden door COVID-patiënten heeft er toe geleid dat níet-COVID gerelateerde ingrepen, zoals complexe chirurgie van maligniteiten en cardiovasculaire ziektes, drastisch beperkt moeten worden. Waardoor de sterfte in die groepen oploopt: mensen gaan onnodig dood. Door een ongekende, wereldwijd gebundelde inspanning werden er in recordtempo efficiënte vaccins ontwikkeld die in potentie de pandemie tot staan zouden kunnen brengen. Mits de bevolking op zeer grote schaal, liefst in haar geheel, zich inderdaad laat inenten. Misschien dat het virus daarna nog steeds individuele slachtoffers maakt, maar het zal niet langer een bedreiging vormen voor onze maatschappelijke samenleving.

complexiteit van het fenomeen

Virussen muteren, en het is niet zonder meer zeker dat de huidige vaccins ook zullen beschermen tegen nog onbekende mutaties in de toekomst. Wat wel zeker lijkt is dat er tegen weer nieuwe mutaties, die voor de huidige vaccins ongevoelig zouden blijken, wel op korte termijn  weer werkzame vaccins zouden kunnen worden ontworpen. Een complicerende factor is ook dat gevaccineerden wel degelijk nog steeds geïnfecteerd kunnen raken en ziek kunnen worden. Dat zou kunnen verleiden tot de onjuiste conclusie dat de vaccins niet effectief zijn. Echter: besmetting met het virus treedt bij gevaccineerden in lagere percentages op, besmette gevaccineerden worden minder vaak ziek, en zíeke gevaccineerden komen in veel lagere percentages op de IC terecht dan ongevaccineerde zieken, en overlijden aan Covid in slechts zeldzame gevallen.

NB. besmetting ofwel infectie (waarbij de PCR, de 'keel-en neustest' dus positief is) kan symptoomloos, d.w.z. zonder ziekteverschijnselen verlopen, en leidt dus lang niet altijd tot ziekte. Iemand die besmet is en geen ziekteverschijnselen heeft kan wel een ander infecteren, die vervolgens symptoomloos blijft of ziek wordt.

verzet tegen vaccinatie

Het motief voor massale vaccinatie lijkt dus ijzersterk. En toch bestaat wijd verbreid verzet tegen inenting. Ook de oorzaken van dat verzet zijn tamelijk complex. Een deel komt voort uit twijfel over de onschadelijkheid van het vaccin. Nu is geen enkel vaccin geheel zonder bijwerkingen, maar die vallen in dit geval volledig in het niet in vergelijking met de gevolgen van de ziekte waartegen het vaccin efficiënt beschermt. Gevreesde lange termijn effecten, zoals onvruchtbaarheid of autisme, zijn pure verzinsels die elke grond van waarheid ontberen. Deze twijfel over de veiligheid komt veel voor bij groepen die het Nederlands niet goed machtig zijn en waar de twijfel niet in hun eígen taal wordt weersproken. Een andere vorm van verzet tegen vaccinatie wordt gevoed door diverse complottheorieën, bijvoorbeeld: dat de overheid vaccinaties propageert om met behulp van in het vaccin geïncorporeerde nano-partikels de bevolking onder de duim te krijgen of te houden, of onvruchtbaarheid te creëren waardoor de westerse bevolking zal uitsterven om plaats te maken voor bij voorbeeld moslims. Ook veel gehoord is de bewering dat Joden of/en Israël de ziekte opzettelijk hebben geïntroduceerd om aan ons nu ook voor veel geld de vaccins te kunnen verkopen. Zou beslist een geslaagd business model zijn maar ook voor deze complottheorie ontbreekt elk bewijs.

Een vierde oorzaak van weerstand tegen inenting is gelegen in het voornemen van sommigen, vooral onder politici en andere beroepsagitatoren, om vaak met gebruik van complot-verzinsels en gefingeerde getallen zoveel wantrouwen tegen de overheid te zaaien dat dat leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Om daar vervolgens zelf garen bij te spinnen. Heel gevoelig voor deze agitatie is dat bevolkingssegment, grotendeels laag geletterd, dat de overheid en zijn vertegenwoordigers al vóór de COVID-crisis beschouwde als een vijand - die naar hartenlust belaagd mag worden. Hier zijn ook de mensen te vinden die kwaadaardige aanvallen op politie en ambulancepersoneel uitvoeren.

religieus geïnspireerd verzet

Diverse religieuze overtuigingen zijn de vijfde bron van verzet. In het kort komt het religieus anti-vax-verzet er op neer dat het opperwezen of de Schepper beschikt wie leeft en wie sterft, wie gezond is en wie ziek. Menselijke pogingen om te voorkomen en te genezen worden dan gezien als om die wil te dwarsbomen, en zijn dan blasfemisch. Er zijn in Nederland geen overkoepelende religieuze organen die zich tegen vaccinatie hebben gekeerd maar er zijn wel lokale dominees en imams die op religieuze gronden pleiten tegen vaccinatie en vaak ook tegen door de overheid verordonneerde beschermende maatregelen zoals lockdown en social distancing. Tot nu toe vindt er weinig discussie plaats met het religieus geïnspireerde verzet tegen vaccinatie, al helemaal niet met de islamitische antagonisten.

Er is heel wat tegen het religieuze verzet in te brengen. Ten eerste de inconsistentie: er zijn heel veel maatregelen die geïncorporeerd zijn in het dagelijkse leven - ook van de volgelingen van de religieuze antivax-leiders - die bedoeld zijn om de gezondheid te verbeteren en ziekte te voorkomen. Tandenpoetsen is daar één van en spoeltoiletten met riolering een andere. En is medicatie bij bv een acute blinde darmontsteking dan géén blasfemie? Daar wordt geen actie tegen gevoerd. Een beroep op Tenach of op het Nieuwe Testament is niet mogelijk: Godsvertrouwen is iets anders dan het willens en wetens negeren van beschermende maatregelen. En waartoe heeft de mens zijn verstand en vernuft gekregen? Toch ook voor de ontwikkeling van medicijnen? Of wijzen de religieuze antivax-leiders álle medicijnen af?

 

Lees over dit onderwerp hier het tweede artikel van Ron van der Wieken

 

Deel dit bericht:

cross