Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

De opstand van de 'Unwoke'

 

Woke is een term uit de Verenigde Staten, die oorspronkelijk bedoeld was om mensen bewust te maken van  vooroordelen en discriminatie ten aanzien van huidskleur en ras. Het ging vervolgens om een breder ​​bewustzijn waarbij ook andere kwesties van sociale ongelijkheid aan de orde werden gesteld, zoals gender en seksuele geaardheid. Sinds ongeveer 2011 wordt de term vooral gebruikt als aanduiding voor pressiegroepen en politieke partijen die dit streven tot speerpunt in hun beleid hebben gemaakt. De Woke-beweging heeft met name in de Californische stad San Francisco voet aan de grond gekregen. De ironie wil nu dat het Mekka van de Woke-beweging geplaagd lijkt te worden door de eerste (Un)woke-opstand.

Aanleiding voor deze Unwoke-opstand was de groeiende ontevredenheid over het beleid van een schoolbestuur. Dit schoolbestuur liet zich naar de mening van veel ouders te veel leiden door politieke correctheid, en naar hun mening leed het onderwijs daar ernstig onder. Volgens deze ouders gaf het bestuur prioriteit aan de aan zichzelf opgelegde doelstelling om tientallen scholen van een nieuwe naam te voorzien - omdat de huidige namen te veel zouden verwijzen naar "racistische onderdrukkers" uit het verleden. Gevolg was ook dat men niet toekwam aan tijdige heropening van de scholen na de COVID-19 lockdown, zodat San Francisco één van de laatste grote schooldistricten werd die in de V.S. volledig is heropend.

Een lotingssysteem, om redenen van huidskleur en afkomst

Verder waren er plotselinge veranderingen doorgevoerd in de toelatingseisen tot de één van de scholen. In plaats van toelating op basis van schoolprestaties werd een lotingssysteem ingevoerd om kinderen uit achterstandswijken toe te kunnen laten tot het hogere onderwijs. In ons land zou een dergelijk beleid tot gevolg hebben dat kinderen van vmbo-niveau op  het VWO geplaatst zouden worden, uitsluitend om redenen van huidskleur en afkomst.

Daarnaast bleek één van de bestuursleden zich ook nog onledig te hebben gehouden met “een spervuur ​​​​van anti-Aziatische tweets". In San Francisco is nu een handtekeningenactie opgezet om de verantwoordelijke leden van het inmiddels impopulaire schoolbestuur af te zetten.

In analogie met de gang van zaken in het bekende boek “De Boerderij der Dieren” (Animal Farm) van George Orwell, waar sommige dieren meer gelijk waren dan andere, moeten we er kennelijk alert op zijn dat bevlogen antiracistische heersers niet de nieuwe racisten worden, waarbij de door hen nieuw gecreëerde situatie erger is dan de vorige…

 

drs. Henk J. Ronner, redactielid van OPINIE-pijler

Deel dit bericht:

cross