Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Het Palestina-bedrog 

foto: cartoon van Fatah  op Facebook - een Arabier ligt uitdagend met gekruiste armen in de vorm van de grenzen van Israël; boven hem de woorden 'heel Palestina is van ons, van de rivier tot de zee'; op de zool van de sandaal de woorden 'overeenkomst van de eeuw'

 

Michael Jacobs | gastschrijver | Joodse Nederlander en zionist

 

Bij het aflopen van het Britse Mandaat voor Palestina (1923-1948) en het meteen daarop uitroepen van Israëls onafhankelijkheid in mei 1948, zijn veel Arabieren wegens oorlogshandelingen verdreven of uit angst daarvoor gevlucht, of vertrokken op advies van de toenmalige mufti  in Jeruzalem, de haj Amin Husseini, die hun toezegde de Joden te zullen verdrijven, waarna de Arabieren zouden kunnen terugkeren.

Men mag aannemen dat de meesten van die vluchtelingen destijds ouder waren dan twintig jaar en dat vrijwel niemand van hen nu nog in leven is. Ongeveer 160.000 Arabieren zijn gebleven en namen de Israëlische nationaliteit aan. Hun aantal is sindsdien uitgegroeid tot bijna twee miljoen - zij vormen twintig procent van de Israëlische bevolking en zijn Israëli. Net als voor een Duitser of Italiaan die zelf in Duitsland of Italië geboren werd, óf die de Duitse resp. Italiaanse nationaliteit heeft verworven, geldt dat ook voor Arabieren in de regio – ze zijn Israëli’s.

Een eeuwenoude campagne van onteigening

Zij die zichzelf vandaag nog als ‘Palestijnen’ blijven presenteren zijn zonder uitzondering buiten  het vroegere Britse Mandaatgebied en na  de tijd van het mandaat ter wereld gekomen. Hun claim op een Palestijnse identiteit en op de status van vluchteling berusten dus in wezen op bedrog. Dat maakt tevens hun eis om te mogen terugkeren naar het ‘land van hun voorouders’ irreëel en ongeldig. Palestina was trouwens slechts de naam van een regio zoals bij ons in Nederland de Veluwe. Het Britse Mandaat voor Palestina -  dat is: de Britse opdracht om het gebied voor te bereiden op Joods zelfbestuur - liep in 1948 af en is toen opgeheven.

De benaming 'Palestijnen' is in 1964 door Arafat bedacht en had ten doel om het Joodse karakter van het land en zijn bewoners te verdoezelen, precies zoals ook de Romeinse keizer Hadrianus dat ca. 1.800 jaar eerder had geprobeerd, toen hij de term ‘Palestina’ introduceerde om de aanduidingen ‘Israël’ en ‘Judea’ te vervangen en uit de registers te verwijderen. Terroristenleider Arafat ging nog een wanhopige stap verder door te roepen dat Jezus van Nazaret een Palestijn was.

Wie vandaag de benaming ‘Palestijnen’ blijft gebruiken, zonder ten volle te beseffen welke politieke verwachtingen en claims daarmee verbonden zijn, zet een eeuwenoude campagne van onteigening voort tegen het Joodse volk.

 

 

Deel dit bericht:

cross