Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Macht en tegenmacht

HOOFDCOMMENTAAR

 

De slogan 'macht en tegenmacht' circuleert in Den Haag en is een concept dat ons uit de politieke chaos zou moeten redden, als een andere bestuurscultuur… Rutte lijkt dit te omhelzen.

Christelijke partijen zullen daar tegen zijn neem ik aan en wil ik hopen. ‘Macht en tegenmacht’ is zoiets als de polarisatie tot cultuur verheffen. Al heel oud is de uitspraak: homo homini lupus - de ene mens is een wolf voor de andere. Dat is een vreselijke en rake diagnose van de mensheid zonder regering. Maar als genoemde slogan maatgevend wordt moeten we constateren dat onze politici niet meer weten wat regeren is... Toch houdt hun eigen idee van democratie in : controle op de regering. Of moeten we het misschien letterlijk nemen: het volk regeert. We hebben hier eens een citaat gegeven van Winston Churchill: democratie is de slechtste staatsvorm op alle andere na. Hoe de gang van zaken moet lopen ligt eigenlijk gewoon voor de hand. Op een rij: er zijn verkiezingen, er komt een volksvertegenwoordiging die de regering aan de grondwet houdt. Vertrouw dan ook die regering en laat daar het gezag van de macht.

De partijen zoeken een zondebok, willen afschuiven

IMPASSE, want juist dit vertrouwen is zoek geraakt. Daar staat het kabinet schuldig aan. Opnieuw beginnen zou kunnen, met een regeringsverklaring die lijkt op wat er in de PKN-kerk is gebeurd in november 2020 - maar dan anders. Inderdaad zoals de koning op 4 mei 2020 is begonnen, maar dan nu breder en dieper. Wij in Nederland hebben met de regering, met de politie, met de spoorwegen, met de na-oorlogse 'opvang' schro-me-lijk gefaald. Probleem is: dit krijg je nooit voor elkaar… Je kunt van alles bedenken, maar de huidige seculiere realiteit is zeker op dit punt onoverkomelijk. De partijen zoeken een zondebok, willen allemaal afschuiven, en zullen nooit van collectieve schuld willen horen. Dat is de realiteit van al die partijen, die allemaal menen het beter te weten en die geen schuldgevoel kennen. Die ook maar wat in het duister tasten, en geen uitzicht hebben. Hun visie is een kokervisie. Kortom: zie de afbeelding op de voorkant van onze flyer.

Je hart kan bewogen zijn over ons volk, zoals toen bij Willem van Oranje: “Mon dieu ayez pitié de mon pauvre peuple.” Maar wat dan? Doemdenken? Soms kom je daar niet onderuit. Het valt te vrezen dat de menselijke inspanning het echt niet gaat redden. Dat betekent dat redding van buiten zal moeten komen. Nee, niet van de VN… Joden en christenen en zelfs moslims verwachten de messias. Voor wie dat bedenkt kan de hoop weer opflakkeren. En door die hoop komt weer energie vrij om toch die appelboom te planten. Elke dag opnieuw opletten om te zien wat je hand vindt om te doen. En een handleiding daarbij wordt aangegeven op het voetstuk van het logo van OPINIE-pijler.

 

Deel dit bericht:

cross