Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Nieuwe verwoede poging van Sabeel tot nivellering

HOOFDCOMMENTAAR

 

De Palestijnse bevrijdingstheologie van Sabeel heeft op de Bijbel een politieke amputatie uitgevoerd. Tal van psalmen bijvoorbeeld zijn taboe. Ook Amos 9 moet het vaak ontgelden, doordat vanaf vers 9 de profetische boodschap domweg wordt afgescheurd.

De tweede brief deze week van de Vrienden van Sabeel of Kairos-sabeel aan het moderamen PKN, is ondertekend door voorzitter Kees Blok, die al vaker door de schijnwerpers is ontmaskerd als antisemiet. De verwoede poging tot nivellering van het Joodse volk met de andere volken, met de gojim, valt dit keer ook af te lezen uit het feit dat Joden in de brief geen hoofdletter krijgen. Dit verschijnsel was al een antisemitisch voorstel in het voorspel van W.O. II, in de vorige eeuw. En al veel eerder, in de tijd van de zgn. Verlichting had Voltaire gepleit voor vrijheid van de Joodse burgers, maar dan wel: minus hun nationale aspiraties!! Het Joodse volk is ook door Kees Blok gereduceerd tot een religie naast islam en christendom. Het verdelingsplan van de VN in 1947 ten spijt. Taalkundig klopt er sowieso al helemaal niets van, als zelfs al de Franse kaas een hoofdletter krijgt.

Het Joodse volk wordt gereduceerd tot een religie

In de Bijbel - in het eerste boek Wording - wordt Israël als het huis van Jakob een volk, met een wet en een land, een goj kadosh. Inderdaad, apart van de rest, maar nergens in Israël staan bordjes met: verboden voor niet-Joden. De christen-Palestijnen, en trouwens alle Arabieren, zouden sterk gebaat zijn bij de evangelieprediking van Genesis 12 vers 3. Politieke erkenning van Israël brengt politieke vrede. Er is voor alle volken vrede onder handbereik!!

 

Deel dit bericht:

cross