Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Vrede en recht

HOOFDCOMMENTAAR  |

Bij monde van dr René de Reuver sprak het moderamen van de PKN zijn zorgen uit over de toestand in het Midden-Oosten n.a.v. de laatste oorlog. Die zorg hebben we allemaal.

Maar in de kerk heerst nog immer datzelfde onbegrip: de verbondenheid met christenen wereldwijd uit zich in onderlinge hulp en bijstand; is dus diaconaal van aard: wij komen elkaar te hulp. Wij komen bovendien ook anderen te hulp die gebrek lijden, waar dan ook. De diaconie moet dus helpen de lijdende Palestijnse en de lijdende Joodse burgers. De polarisatie in de kerk is begonnen toen de diaconie in de politiek is gegaan. Dat zij op die manier buiten haar boekje ging – dat zaaide verdeeldheid. Zij haalde politieke verdeeldheid de kerk binnen.

De kerk is schatplichtig aan Israël

De verbondenheid met Israël is echter heel anders van aard: historisch verankerd en geestelijk gedreven: het hoofd van de christelijke gemeenschap is een Jood: Jezus. En zijn bijbel was de Torah. Hier gaat het niet om hulpverlening, tenzij diaconaal, maar om trouwbetoon en liefde voor de kerkelijke opvoeding en opvoeders. Anders gezegd: de kerk is schatplichtig aan Israël, maar dan in liefde.

Tenslotte: voor de kerk zou de politieke oplossing zijn dat er recht wordt gedaan. Dat is prachtig gezegd. Daar kun je wat mee. Dan moet je namelijk gaan beoordelen waar dan het recht werd geschonden. Verdedigers van Hamas spreken van onrecht in 1948. Dat alleen al is een verziekende en klinkklare leugen. Er is door de haters van Israël nee gezegd tegen het verdelingsplan van de VN in 1947. Daar komt al hun eigen politieke ellende vandaan. De diepste oorzaak daar weer van, van dat nee, is haat tegen het volk van Israël. En die haat is de politieke ellende van Israël. De oplossing ligt in Genesis 12:3. Dat zou toch juist de kerk moeten weten.

 

Trudie van der Spek – Begemann is redactievoorzitter en eindredacteur van OPINIE-pijler en woordvoerder van de landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem voor een betere relatie tussen kerk en Israël

Deel dit bericht:

cross