Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Nederland, Israël en de mensenrechten

De NRC publiceerde op 19 okt jl een artikel van Wafa al Ali over de afscheidsmail van een ambtenaar van Buza: Berber van der Woude stapt op na dertien jaar, en is gedesillusioneerd over het Nederlandse beleid richting Israël.
Teneur van de mail en van het artikel: in dat beleid zou het morele kompas in Nederland zijn uitgezet. Een zware beschuldiging die met zeer dubieuze argumenten wordt onderstreept. Zo dubieus, dat de gedebiteerde stelling de anti-these oproept van: de leugen regeert.
Beide stellingen zullen hun argumenten moeten meten.

Het is onmogelijk om alles uit het artikel te bespreken; we zullen de meest saillante punten naar voren halen.
De weigering om de geschiedenis te laten spreken is altijd al de oorzaak geweest van vele leugens. Maar ook de mentaliteit doet zijn werk:
De auteur heeft zijn morele kompas overduidelijk uitgezet door Israëls optreden te vergelijken met de agressie van Rusland. En behalve immoreel is de vergelijking dusdanig dom dat een gezonde lezer (heeft de NRC die nog? of is hij door jarenlange langzame vergiftiging gehersenspoeld?) daar niet intrapt!
De sfeer is door deze vergelijking getekend en we weten nu met wie we te maken hebben: Amalek met ethisch masker. De altijd ethisch vermomde Jodenhaat  vindt weer ruimschoots podium.
Toch, misschien desperaat, willen we enkele onomstotelijke historische feiten naar voren halen. Al was het maar om ook ons eigen kompas te controleren.

Laten we beginnen bij het begin, bij de grondfout van de Palestijnen, die als Arabieren hun naamkaartje hebben veranderd voor hun politieke doel.
Vooraf: Palestina was de naam van een regio als de Veluwe, en niet de naam van een staat.
Ben Gurion had expliciet de gastvrijheid van Israël afgekondigd voor de Arabieren door te stellen dat er ruimte genoeg was ook voor hen.
En de VN hadden een verdelingsplan voor de regio voorgesteld (1947) dat voorzag in de tweestaten-mogelijkheid, waarbij overigens Israël het kleinste deel was toegedacht. Het Arabische antwoord was NEE en dat antwoord werd een mantra op alle latere vredesvoorstellen die Israël heeft gedaan. Zelfs hun Arabische vrienden, die zij destijds nog hadden, hebben tegen hun voorhoofd getikt over dat dogmatische nee dat hun zaak steeds maar bleef beschadigen.
Daar is maar één verklaring voor, die ook ettelijke keren is uitgesproken door Palestijnse leiders: de staat Israël mag niet bestaan. Joden moesten de zee in worden gedreven. Het streven was (hier natuurlijk niet groot Rusland, maar) groot Palestina.  Dat was en is nog steeds het politieke doel: anti-zionistische vernietiging.
Wie heeft het nu over schending van mensenrechten???  Over moreel kompas???

Van hen die zeggen het op te nemen voor de Palestijnen, die zeggen medelijden met hen te hebben, is de schijnheiligheid al vaker bewezen. Al zijn er ook die onwetend zijn of misleid. De BDS beweging bijvoorbeeld, die o.a. tracht Israël economisch te treffen. Deze beweging die zich het lot van de Palestijnen zegt aan te trekken maant bedrijven om zich terug te trekken uit de zogenaamd bezette gebieden. Dat tal van Palestijnen dan hun baan, hun living, zouden kwijt zijn schijnt niet belangrijk te zijn….  Achter de bewogenheid met het lot van de Palestijnen blijkt de werkelijke drijfveer van BDS Jodenhaat te zijn: het lot van de Palestijnen moeten immers wijken voor het antizionistisch drijven van deze club.
Onnoemelijke bedragen zijn ook door Nederland geinfuseerd in de Palestijnse zaak. Met de bedoeling de levensomstandigheden te verbeteren. Het heeft niet geholpen en er is geen enkele verbetering gebleken. Het is dus de vraag hoe die gelden zijn besteed…. In elk geval ook aan wapens om Israël te bestrijden en ook aan haat-onderwijs via schoolboekjes en haat diplomatie via sociale en andere media. De Palestijnse burgers verkeren nog steeds in hun ellendige omstandigheden. Quis non fleret.

Figuren als de historicus (….) Malcontent, van de universiteit van Utrecht, en Van Veen van het instituut Clingendael, die in het artikel als autoriteiten worden opgevoerd voor “het gelijk” van de beschuldigingen, zijn ongetwijfeld op de hoogte van de historische gang van zaken.
En zij zouden dan niet begrijpen dat Israël die gehate afscheiding moet neerzetten om moordenaars tegen te houden? En dat Israël de verdedigingsoorlog te voeren heeft? Weten zij dan niet dat daarbij de Palestijnse burgers door Israël worden beschermd door hen te waarschuwen voor waar de bommen gaan vallen? En weten zij niet dat de Palestijnen zich in die oorlogen verschansen achter menselijk schild omdat ze weet hebben van Israëls moreel kompas?
Shame on you, verraders van het moreel kompas.

De Abrahamakkoorden zijn gelukkig een lichtpuntje van hoop. De Arabische buren hebben doorgekregen dat ze aan de verkeerde kant hebben gestaan. En ook zijn er steeds meer Palestijnen te vinden die alleen maar vrede willen met Israël.
De ridders van de regerende leugen zullen teruggedrongen worden. Al is de leugen nog zo snel….

Trudie van der Spek - Begemann

Deel dit bericht:

cross