Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Over BDS

Trudie van der Spek - Begemann | eindredacteur

 

De drie letters waarmee de BDS-beweging zichzelf uitlegt staan voor boycot, desinvestering en sancties. Zij presenteert zich als een actie van solidariteit met de Palestijnen, die in ellendige omstandigheden verkeren, waarvan de schuld duidelijk ligt bij de eigen leiders, die geen vrede willen.

Als zodanig probeert zij ook de gunst van de kerken te winnen. De vraag is of de vlag de lading dekt, want sinds de start zijn de Palestijnen alleen maar in meer ellende terechtgekomen. Dank zij BDS hebben veel Palestijnen hun baan verloren. Toch zetten de BDS-promotors de campagne voort. Waarom?

oorsprong van het idee

De historische wortels van BDS liggen in de slotverklaring van een forum van 1500 NGO’s, gehouden in Durban, parallel aan de VN-conferentie over het thema racisme, in het jaar 2000. De conferentie is uitgelopen op een schaamteloze vertoning van antisemitisme. Uit de slotverklaring van het forum (2001) leren we welke richting de BDS beweging zal gaan nemen. We mogen daarin horen dat Israël racistisch is, een apartheidsstaat, die racistische misdaden pleegt en doet aan etnische zuivering. Het zijn maar een paar voorbeeldjes... met zonneklaar geschiedvervalsing als basis.

Vervolgens wordt een actieplan ontwikkeld: Israël moet geïsoleerd gaan worden op alle fronten: academisch, economisch, diplomatiek, artistiek enz. enz. presentatie van het idee In 2005 verschijnt dan de Call for BDS, waarvan de opstellers claimen dat pas daarmee de BDS-beweging begint. Dat is natuurlijk beter voor het morele imago en de propaganda. Het zijn helaas de nieuwe kleren van de keizer. Dat de onderliggende ideeën geheel overeenstemmen met de slotverklaring van het forum van de NGO’s uit 2001 wil men graag daaronder verhullen.

Maar de politieke bedoelingen en de haat kunnen niet verborgen blijven, ook al gaat de leugen nog zo snel.

Het brein achter de Call van 2005 is Omar Barghouti, die in Tel Aviv heeft gestudeerd. Enkele uitspraken van hem en van zijn medestanders volstaan om het humane masker van BDS te doorzien tot op het politieke bot.

drijfveren

Het moge duidelijk zijn dat BDS in feite een politieke beweging is die zich tegen Israël keert. En wel uitsluitend tegen Israël. Het zou te ver voeren om alle geschiedvervalsingen te benoemen die voor dat politieke streven worden gebruikt. Dr. Efraim Karsh heeft daarvan in zijn boek Palestine betrayed een zeer goed gedocumenteerde analyse gegeven, en in het Nederlands is goed te gebruiken het naslagwerk 150 Palestijnse fabels, van Tom van Bemmelen en anderen. Omdat de BDS-campagne zich exclusief tegen Israël richt valt zij ook onder de internationaal aangenomen definitie van antisemitisme, zoals May, Merkel en onlangs ook Macron hebben bevestigd.

effecten BDS

1. Gelukkig is het economisch effect op Israël praktisch nihil: de economische groei loopt al jaren fantastisch.

2. De Palestijnen hebben extra te lijden.

3. Wel erg is de verdere verspreiding van de laster en de leugens: de tactiek vanuit Hitler Duitsland in de vorige eeuw.

4. Groen Links is erin getrapt. Dat komt ervan als je niet goed op de hoogte bent. Bram van Ojik staat op een foto afgebeeld met een tekst: “koop geen Israëlische apartheid”. We herkennen toch nog wel: kauft nicht bei Juden? In zijn tekst komt de geschiedvervalsing in vruchtbare verbinding met antisemitisme. Vergeefs speelt Groen Links de vermoorde onschuld.

5. Het beste effect zou zijn als alle (echt Nederlandse) partijen één front gingen vormen tegenover deze demonisering van de staat Israël. Toch ontstaat de indruk dat de beweging op haar retour is. Voor onwetende maar nuchtere mensen is in elk geval duidelijk dat er grotere problemen spelen in de wereld dan dat van de BDS-beweging en producten uit de betwiste gebieden. En velen van hen die de klok hoorden luiden hebben inmiddels wel ontdekt waar eigenlijk de klepel hangt! We mogen blij zijn met de uitspraak van het Duitse parlement (mei 2019) die BDS antisemitisch heeft genoemd. In de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië wordt het boycotten her en der verboden. Laten we hopen dat dit voorbeeld door meer landen zal worden gevolgd.

Deel dit bericht:

cross