Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Over Poetin en de WOB

HOOFDCOMMENTAAR  |

 

Het is een beetje merkwaardig om nu nog over iets anders te schrijven dan de misdadige agressie van de Russische president Poetin tegen Oekraïne. Onder zijn leiding valt Rusland met een grote legermacht die onafhankelijke staat binnen en dreigt zelfs napalm en nucleaire wapens in te zetten. Poetin verkettert de Oekraïense regering in de meest uitgesproken bewoordingen, met termen als “nazi’s” en “drugsverslaafden”, en vooral de Oekraïense president Zelensky moet het ontgelden. Hij wordt door Poetin geregeld omschreven als “de Jood Zelensky”, daarmee appellerend aan de onder de Russische bevolking wijdverbreide afkeer van Joden.

Het is ook merkwaardig hoe in tijden van grote onzekerheid de haat jegens Joden altijd weer opgeld doet. De hele westelijke wereld verkeert momenteel in een fase van ongekende sociale en politieke veranderingen en verschuivingen, van een diepte en een reikwijdte die sedert de Tweede Wereldoorlog zich niet hebben voorgedaan. O.a. door de steeds toenemende invloed van de sociale media waarop iedereen, en vaak anoniem, zijn of haar mening kan geven. Een mening die bij voldoende steun ook nog serieuze invloed kan hebben. Dat is een vorm van democratisering zoals die zich niet eerder heeft voorgedaan en die het algemeen stemrecht ver voorbij gaat. En dat blijkt een ontwikkeling waar we niet altijd blij mee kunnen zijn. De gevaarlijkste en domste tot stem verheven onderbuikgevoelens krijgen af en toe massale steun en kunnen leiden tot omvangrijke volksbewegingen, zoals antivax-leiders recent hebben aangetoond.

Een andere bron van grootschalige onzekerheid is gelegen in de notie dat Kunstmatige Intelligentie werk en inzet van velen, en dan vooral de lager opgeleiden, overbodig zou gaan maken. En daarmee henzélf overbodig zou maken. “You will not replace us” riepen ultra-rechtse betogers bij antisemitische rellen in Charlottesville, Virginia in 2017. En een derde aanleiding tot sociale onrust is de niet aflatende stroom van asielzoekers en illegale immigranten. Voeg daarbij de heel recent ontstane dreiging van een zich uitbreidende oorlog in het oosten van Europa én de snel stijgende inflatie en je hebt een palet van existentiële onzekerheden dat direct herinnert aan de toestand voorafgaand aan andere grote breukvlakken in onze recente geschiedenis.

Het lijkt een sociologische wetmatigheid dat het antisemitisme in dit soort situaties forse groei vertoont, zowel in verbreidheid als in ernst. Ook in Nederland is dat merkbaar. De sociale media staan bol van Jodenhaat en sommige politieke partijen, Forum voor Democratie voorop, aarzelen niet meer om hun nationaal-socialistische sympathieën te laten horen. Het is ook niet toevallig dat als antizionisme vermomd antisemitisme onbeschaamd tekeer gaat. Voorbeeld is het infame The Rights Forum waarover ik eerder in een artikel schreef. Met Dries van Agt als Haman-achtig boegbeeld (Haman is de agressor in het bijbelboek Ester - red.) probeerde deze organisatie de Nederlandse universiteiten er toe te dwingen om hun contacten met Joden en Joodse organisaties prijs te geven. Gelukkig kwamen de universiteiten op tijd bij kennis en tot het besef dat dat wel ongeveer het prototype van discriminatie op basis van geloof en afkomst zou zijn, en ze hebben geweigerd. Waarmee TRF een fikse bloedneus heeft opgelopen. Nu nog een juridische vervolging van TRF wegens aanzetten tot discriminatie.

Het orgaan van de Erasmus Universiteit publiceerde heel recent een interview met een epigoon van TRF, de sociaal wetenschapper Jeff Handmaker, verbonden aan het (als het op Israel aankomt, notoire) International Institute for Social Studies van de Rotterdamse Erasmus universiteit die een hele serie drogredeneringen ten tonele voert om te bewijzen hoe zeer TRF juist het goede bedoelt, - en helemaal niet discrimineert. Het argument van antisemitisme doet hij af als “belachelijk”. Nu valt over antisemitisme erg weinig te lachen maar behalve over Handmakers gevoel voor humor, geeft het een inkijkje in de mate van logisch denken en argumentatieve kracht van deze Nederlandse wetenschapper. Niet indrukwekkend. Zwakjes, eigenlijk.  Als  enige voorbeeld geef ik hoe Handmaker het WOB-verzoek om relaties met zowel de Nationale als de Europese Coördinator tegen Antisemitisme te onthullen, goedpraat:  Die organisaties zouden zich toch voornamelijk bezig houden met het vervolgen van antizionisme, i.p.v. antisemitisme. Waarbij onze wetenschapper volledig uit het oog wenst te verliezen hoezeer het antizionisme dat de Joden feitelijk het recht op een eigen veilige staat ontzegt, gelijk is aan antisemitisme. Handmaker noemt Israel en passant ook een “militaristische apartheidsstaat”.  Deze beschuldiging  is dermate uit de lucht gegrepen en op zoveel fronten aanwijsbaar onwaar dat Handmaker zich diep zou moeten schamen voor het spuien van zulke lasterlijke onwaarheid. Maar hij gaat zich niet schamen. Integendeel. Geheel in lijn met de vreeswekkende tijden waar we in terecht komen gaat Handmaker - en met hem Van Agt en zijn trawanten en al die scheldende analfabeten op de sociale media -  door met hun vileine antisemitische beschuldigingen die uiteindelijk maar één doel hebben, namelijk het doel dat al die Jodenhaters in de geschiedenis voor hen hebben gehad.

Ik wens u allen, ondanks Haman en Handmaker, een vrolijk Poerimfeest en/of carnaval.

Ron van der Wieken | analist internationale politiek | medewerker OPINIE-pijler

 

 

foto: Jeff Handmaker (YouTube), inzet: Poetin

Deel dit bericht:

cross