Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Slavernij

door Trudie van der Spek - Begemann

 

| Het woord slavernij kun je op twee manieren opvatten: als de toestand waarin iemand verkeert, of als een uitwas van de maatschappij die mensen gebruikt voor gewin en gemak.
De ene mens als eigendom, als bezit, van de andere – geen weldenkend mens die dit geen verwerpelijke gedachte vindt.
Dat ook in christelijk Nederland slavenhandel werd gedreven is onbegrijpelijk, omdat de Bijbel, die de kerk met het Joodse volk mag meelezen, leert dat slavernij nu juist typisch die ongewenste toestand is waaruit de mens moet worden bevrijd.

Historisch gezien was de farao van Egypte de grootste slaveneigenaar op aarde.
Juist hij is gedwongen geworden via tien opeenvolgende, menselijk onverklaarbare rampen, om zijn slavenvolk te laten gaan.
Een echo van deze gebeurtenis is te horen in het “let my people go” van Martin Luther King.

De slaven van de farao waren de nakomelingen van de drie aartsvaders Abraham Izak en Jakob, die door een hongersnood ooit terecht gekomen waren in de korenschuur die Egypte was geworden, door toedoen van... een Joodse slaaf.
Ironie van de geschiedenis.

Maar hoe spannend ook allemaal – duidelijk wordt dat slavernij in de Bijbel met alle macht juist wordt tegengegaan. Slavernij lijkt precies het tegenovergestelde van de bedoeling voor het mensenleven.
Te gek dat hier en daar wordt gehoord dat slavernij in de Bijbel wordt getolereerd. Aantreffen is iets anders dan rechtvaardigen. Slavernij bestond – zoveel is zeker. Maar de geschiedenis van Israël is juist die van bevrijding uit slavernij.
In de gouden eeuw is de combinatie van christendom en slavenhandel een gevolg van al of niet moedwillig verkeerde bijbeluitleg.
Theologie is het gevaarlijkste vak dat er bestaat.

Slavernij als toestand waarin een mens verkeert, is een afschuwelijke toestand. De verslaafde mens wordt willoos, verarmt en zakt weg in immoraliteit waarbij stelen of erger levensvoorwaarde wordt.
Afschuwelijk, te meer omdat hij zichzelf niet kan bevrijden. Geen mens kan zichzelf aan de haren uit het moeras trekken.
Laten we als samenleving alles doen om verslaafden te bevrijden.

Het lijkt zeer op z’n plaats dat Nederland excuus uitspreekt over zijn slavenhandel.

 

Deel dit bericht:

cross