Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Van antizionisme naar antisemitisme: TRF laat zien hoe klein die afstand is

 

Ron van der Wieken | analist | medewerker OPINIE-pijler

 

Enkele dagen geleden deed The Rights Forum (TRF) een zogenaamd WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)-verzoek aan alle Nederlandse universiteiten. Of zij alle contacten met Israëlische instanties én met Nederlands-Joodse organisaties (waaronder het Centraal Joods Overleg en de Nationale Coördinator Antisemitisme Bestrijding) aan TRF willen overhandigen. Wat TRF met die kennis denkt te gaan doen wordt niet vermeld.

Wat is TRF? Ik citeer van de website:

The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël, opgericht op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt. De organisatie startte haar werkzaamheden in 2009. Als stichtingsdatum geldt 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Alleen als dat beleid gebaseerd is op respect voor het internationaal recht en de mensenrechten, wordt effectief bijgedragen aan vrede tussen Israëli’s en Palestijnen. De internationale gemeenschap heeft tot dusver nagelaten de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een rechtvaardige vrede. The Rights Forum stelt zich ten doel daar verandering in te brengen.

Een kenniscentrum met -ook volgens eigen zeggen- sterk activistische trekjes. En de “effectieve bijdrage aan vrede tussen Israëli’s en Palestijnen” verdient wel wat uitleg. Erevoorzitter van TRF is Dries van Agt. Diens kwaliteiten als Jodenhater zijn goed bekend. Deze zelfbenoemde Ariër heeft een groot deel van zijn leven ervoor geijverd om de ergste oorlogsmisdadigers vervroegd in vrijheid te stellen, met cynisch negéren van het leed en het verzet van de weinige overlevende slachtoffers. Nu slijt hij zijn dagen met het navertellen van oude antisemitische sprookjes in een nieuw jasje, bijvoorbeeld dat Joden op de Westelijke Jordaan oever de bronnen vergiftigen. En Cees Flinterman, lid van de Raad van Advies van TRF is ook  voorzitter van de stichting vrienden van Sabeel, al blijft dat onvermeld op de website. Sabeel is een in Jeruzalem gevestigde organisatie die geregeld bloedstollend antisemitische uitspraken doet waarvan Flinterman zich nog nooit, ook niet toen het hem gevraagd werd, heeft gedistantieerd. Koos van Dam is een ander lid van de Raad van Advies. Hij is arabist en was ambassadeur in diverse Islamitische landen. Hij heeft al jong met hart en ziel de Arabische cultuur omarmd en onder andere het Islamitische antisemitisme geïncorporeerd. En zo kun je nog wel van bijna alle leden van de Raad van Bestuur en Raad van Advies soortgelijke portretten maken.

Al jaren spant TRF zich in om Israel in een slecht daglicht te plaatsen en Palestijnse wandaden zoals aanhoudende raketbeschietingen op burgerdoelen, te vergoelijken. Dat is niet leuk voor Israel noch voor degenen in Nederland die Israel een goed hart toedragen. Maar het is wel het goed recht van TRF om dat te doen. Ze mogen liegen en bedriegen, klinkklare nonsens uitslaan en dan nog hebben ze het recht dat te doen. Ze haten Israel meer dan ze de Palestijnen lief hebben en dan nog mogen ze zich zoetsappig en hypocriet “inzetten voor vrede”. Dat is de vrijheid van meningsuiting die wij Nederlanders terecht heel hoog in ‘t vaandel hebben staan. Wat niet  mag van de Nederlandse grondwet, is discrimineren op basis van geloof, afkomst etc. En dat is precies wat TRF met dit WOB verzoek nu juist wel doet. TRF vraagt de universiteiten om alle contacten met Nederlands-Jóódse instellingen en organisaties aan TRF te overhandigen.

De verleiding is groot om allerlei vergelijkingen te maken met de Jodenvervolging door de Nazi’s. Maar ik weersta de verleiding, ook al liggen die voor het oprapen. Het is bijna te gemakkelijk. Laten we het maar koel en klinisch houden. Wat TRF hier doet is een verzoek dat gezien de wet WOB eigenlijk een eis is die niet juridisch ongestraft kan worden genegeerd. TRF eist van Nederlandse universiteiten om banden met Nederlandse Joodse instellingen openbaar te maken. Hierbij worden Joodse organisaties dus apart gezet van alle andere Nederlandse organisaties. Op grond van die ene eigenschap: Joods. Dat is discriminatie op basis van religie, en grondwettelijk verboden. TRF maakt slinks gebruik van een leemte in de Wet Openbaarheid van Bestuur. Deze wet houdt geen rekening met boosaardige, op discriminatie berustende of tot discriminatie leidende verzoeken om openbaarheid van bestuur. De universiteiten worden gedwongen antwoord te geven op het TRF verzoek maar zullen bij elk ander antwoord dan “vlieg op” de wet tegen discriminatie overtreden. En bij “vlieg op” overtreden de universiteiten de WOB.

Tussen Scylla en Charibdis zitten de universiteiten in een weinig benijdenswaardige positie. Toch zou het voor de universiteiten niet zo moeilijk moeten zijn om de goede en eervolle keus te maken. Met professor Cleveringa in het achterhoofd, en mr. L.E. Visser. Haal ik toch nog WO II erbij. En niettemin kunnen we TRF ook een beetje erkentelijk zijn. In zijn eentje maakt het twee dingen duidelijk: ten eerste dat het flinterdunne verschil tussen  antizionisme (dat het Joodse volk het recht op een eigen staat ontzegt) en antisemitisme eigenlijk niet bestaat. En ten tweede hoezeer - bij zoveel Jodenhaat, zelfs onder wat het denkende deel van de natie genoemd zou moeten worden - de staat Israel van lévensbelang is, ook voor de Nederlandse Joden.

 

 

foto: Dries van Agt is erevoorzitter van The Rights Forum | OPINIE-pijler

Deel dit bericht:

cross