Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Auteur: dr Piet van Midden, voorzitter Overlegorgaan Joden en christenen (OJEC)

cross