Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Levenslessen van een rabbijn

boekbespreking

Awraham Soetendorp en Annemiek Leclaire, Levenslessen van een rabbijn

 

De titel doet meteen de oren spitsen: dit moet belangrijk zijn. Zowel het oorlogsverleden met de Shoah, tegen zijn bijbels-Joodse achtergrond, alsook vooral de na-oorlogse ervaringen van hemzelf en met ‘overlevenden’, staan garant voor het indringende onderwijs dat er van deze lessen van rabbijn Awraham Soetendorp wel moet  uitgaan.
Mij past bij voorbaat excuus voor de gebrekkigheid van de bespreking.

Het gaat om tien hoofdstukjes, tien lessen, en voor de kennismaking is misschien de beste methode: citeren. Daarbij is het maken van een keus welhaast niet mogelijk, maar het is dan ook veel beter voor iedereen om het boekje zelf te lezen.

h

I Het lachhuis

Het is een wonder dat we niet allemaal ons verstand verloren hebben.

II Het dunne draadje

Als je werkelijk deel hebt aan de worsteling, de pijn, dan heb je ook deel aan de troost en het geluk.

III Een buskaartje

God wacht tot de mens zegt: Hineni. Hier ben ik.

IV De sjofar blazen

Mens waar ben je – dat is de vraag.

V Twee zakdoeken

Zoals mijn vader mij leerde: je ontmoet God in de pupillen van de ander.

VI Een hand omhoog

(..) en de mens was geboren met het vermogen om te kunnen kiezen tussen licht en donker, tussen goed en kwaad.

VII Schoenen uit

Uiteindelijk is geven ontvangen.

VIII Een zucht van stilte

Ik denk aan het tweeledige begrip Kadosj (..) prachtig, eenvoudig uitgedrukt in het aansteken van de Chanoekaluchter (..) in de intimiteit van de huiskamer (..) en vervolgens voor het raam gezet.

IX Verfrissend vroeg

Alles is laat en verfrissend vroeg wanneer er liefde is.

X Het begaanbare pad

We hebben uiteindelijk allemaal slechts tien minuten.

h

Opnieuw is mij duidelijk geworden dat wij medeverantwoordelijk zijn voor wat gebeurt in deze wereld. Ik moet als mens en als christen een bitterheid toevoegen aan deze lessen: wij zullen er niet in slagen om van deze wereld een paradijs te maken. Is dat reden voor verzaken in de goede strijd? Voor opgeven? Voor fatalisme? Nee, want ik belijd: wij bereiden de weg  voor de beloofde messias. Hij zal het doen, regerend op de troon van David.

Trudie van der Spek - Begemann

 

Deel dit bericht:

cross