Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

'Ik juich uw initiatief van harte toe'

Brief per website-mail, 15-6-2021

Geachte meneer Katz en mevrouw Van der Spek-Begemann,

Mij als christen staande wetend op de schouders van het Joods religieuze fundament Tenach, juich ik uw initiatief om dit Joods-christelijke platform op te richten van harte toe. Dat de staat Israel sinds haar oprichting in 1948 nota bene na de afschuwelijke bijna-vernietiging van het Jodendom tijdens de Sjoa ook in haar eigen thuisland niet de zo gegunde en verdiende rust kan vinden getuige de oorlogen en opstanden, verdriet mij zeer. Daarom pleit ik ervoor solidair te zijn met onze Joodse broeders en zusters ook al of juist vanwege het feit dat zij als het Am (het volk Gods) de Eerstgeborene zijn van ook onze Enige, Unieke God, de God van Abraham, Izak en Jacob, getuige ook het Sjema. Dat wij in dit heil mogen delen zou ons tot in eeuwigen dagen moeten verbroederen en sinds Christus ons als vreemde (heiden)tak op de Ets Chaim geént heeft, tot dankbaarheid en nederigheid mogen stemmen, ook al is het tegendeel waar gebleken de afgelopen 2000 jaar.

Op ons als Europese christenen rust een historische verantwoordelijkheid

Dat het huidige Israel door de V.N. op disproportionele wijze wordt veroordeeld wanneer het slechts zichzelf verdedigt, zou de Nederlandse politiek zich mogen aantrekken, evenals de onveilige sfeer en anti-semitische intimidatie die hangt rond instituten als het Cheider. Daartoe rust op ons als Europese christenen een historische verantwoordelijkheid. Laten wij de vervallen hut van David, wederopgericht in 1948, blijvend ondersteunen, juist wij die geloven te behoren tot het Lichaam van de Zoon van David.

Met vriendelijke groet,

[afzender bij redactie bekend]

Deel dit bericht:

cross