Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

NIEUW

"Het gaat bij complotdenkers om gevoelens van machteloosheid als burger, verlies van vrijheid en controle. Het gaat om bezorgdheid en woede over systemen en machtsstructuren die slachtoffers maken."

Henk J. Ronner, redactielid OPINIE-pijler, in het artikel Complotdenkers zijn niet voor rede vatbaar, maar ook niet 'gek'

"Het verleden is complex en verwarrend, en eenvoudige sjablonen passen er niet op. De vraag of wij in die onzekerheid kunnen onderscheiden waar het in een gegeven situatie op aankomt, is de vraag die de spiegel van de herinnering ons voorhoudt."

Bart Jan Spruyt, analist cultuur en politiek, in het artikel Hoe een Italiaanse fascist elf Joodse levens redde

"In een verdeelde samenleving is de solidariteit van de burgers onderling, ongeacht  afkomst, moeilijk vol te houden."

Ron van der Wieken, analist internationale politiek, in het artikel Democratie: dromen en nachtmerries (I) > zie ook deel II

 

 

 

cross