Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Over ons

Platform OPINIE-pijler

OPINIE-pijler wil een steunpilaar zijn voor de meningsvorming over allerlei actuele onderwerpen die zich aandienen in de maatschappij en in onze wereldwijde samenleving.

Platform OPINIE-pijler is een platform van Joden en christenen samen, die voor hun visie hun gemeenschappelijke basis hebben in Tenach of het Oude Testament. Op dit platform wordt echter niet getheologiseerd, het heeft ook geen wetenschappelijke pretentie. Het wil reageren op de actualiteit vanuit een denken dat wortelt in de genoemde basis.

Bijdragen, vragen en tips zijn welkom via info@opiniepijler.nl. Dit geldt ook voor adviserende en kritische reacties. OPINIE-pijler behoudt zich uiteraard het recht ingezonden artikelen niet te plaatsen.
Platformbeheerder is Trudie van der Spek-Begemann.

De freelance medewerkers van OPINIE-pijler:

Joodse medewerkers

 • Awi Cohen | analist politiek Midden-Oosten
 • Shmuel Katz | rabbijn, lid van CER (Conference of European Rabbis)
 • Jurriaan Limburg | adviseur politiek
 • Ron van der Wieken | analist internationale politiek

Christelijk medewerkers

 • Bert Engelfriet | auteur
 • Hélène Evers | docent
 • Boudewijn Ridder | adviseur
 • Trudie van der Spek-Begemann | tekstanalist
 • Bart Jan Spruyt | analist cultuur en politiek, docent, auteur
 • Marco Verwoerd | financieel planner
 • Bart Wallet | hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, auteur
 • Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink | adviseur welzijn en samenleving

d
Onze netwerken vindt u hier.
d

Platform OPINIE-pijler is sinds april 2021 de voortzetting van het gelijknamige tijdschrift. Het jaarverslag 2022 van onze stichting vindt u hier (met bijlage).
Het jaarverslag van 2021 vindt u hier (met bijlage).

Stichting OPINIE-pijler heeft ANBI-status (RSIN 8607.40.432). Donaties of giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.
U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL88 INGB0686048881 t.n.v. M. Verwoerd, o.v.v. platform OPINIE-pijler. Waarvoor dank!

 

cross