Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Over ons

Platform OPINIE-pijler

De OPINIE-pijler wil een steunpilaar zijn voor de meningsvorming over allerlei actuele onderwerpen die zich aandienen in de maatschappij en in onze wereldwijde samenleving.

De redactie bestaat uit Joden en christenen samen, die hun gemeenschappelijke basis hebben gevonden in Tenach of het Oude Testament. Op dit platform wordt niet getheologiseerd, het heeft ook geen wetenschappelijke pretentie. Het wil reageren op de actualiteit vanuit een denken dat wortelt in de genoemde basis. Met dit platform wordt concreet gestalte gegeven aan de onopgeefbare verbondenheid tussen christenen en Joden, tussen kerk en Israël.

De redactieleden hebben de volgende functies en aandachtsvelden:

Joodse medewerkers

  • rabbijn Shmuel Katz (hoofdredacteur > Jodendom en Israël)
  • Jurriaan Limburg (redactielid > taal en politiek)
  • drs. Henk J. Ronner (redactielid > antisemitisme)

Christelijk medewerkers

  • Trudie van der Spek-Begemann (eindredacteur, redactievoorzitter > de kerk)
  • drs. Aad Bijloo (2e redactievoorzitter > de kerk)
  • drs. Boudewijn Ridder (redactiesecretaris > communicatie)
  • Marco Verwoerd RBA (penningmeester > donaties)
  • ds. Leendert W. van der Sluijs (webmaster, PR-medewerker > maatschappij)

Bijdragen, vragen en tips zijn welkom via info@opiniepijler.nl. Dit geldt ook voor adviserende en kritische reacties. Uiteraard behoudt de redactie zich het recht ingezonden artikelen niet te plaatsen.

Platform OPINIE-pijler is sinds april 2021 de voortzetting van het gelijknamige tijdschrift. Het jaarverslag van onze stichting vindt u hier (met bijlage 1 en 2).

ANBI-logo
Ons platform heeft ANBI-status. Donaties of giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL88 INGB 0686048881 tnv. M. Verwoerd, o.v.v. 'platform OPINIE-pijler'.

 

Kennismaken met onze hoofdredacteur?

Hoofdredacteur rabbijn Shmuel Katz in het TV-programma 'Vraag het een rabbijn'. Klik om te kijken hier.
Wilt ú rabbijn Katz een vraag stellen? Mail naar info@opiniepijler.nl

cross