Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Over ons

Platform OPINIE-pijler

De OPINIE-pijler wil een steunpilaar zijn voor de meningsvorming over allerlei actuele onderwerpen die zich aandienen in de maatschappij en in onze wereldwijde samenleving.

De redactie bestaat uit Joden en christenen samen, die hun gemeenschappelijke basis hebben gevonden in Tenach of het Oude Testament. Op dit platform wordt niet getheologiseerd, het heeft ook geen wetenschappelijke pretentie. Het wil reageren op de actualiteit vanuit een denken dat wortelt in de genoemde basis. Met dit platform wordt concreet gestalte gegeven aan de onopgeefbare verbondenheid tussen christenen en Joden, tussen kerk en Israël.

De medewerkers van OPINIE-pijler hebben de volgende functies en > aandachtsvelden:

Joodse medewerkers

 • rabbijn Shmuel Katz | hoofdredacteur > Jodendom en Israël
 • Awi Cohen | analist > politiek Midden-Oosten
 • Ron van der Wieken | analist > internationale politiek
 • Jurriaan Limburg | redactielid > taal en politiek

Christelijk medewerkers

 • Trudie van der Spek-Begemann | eindredacteur, voorzitter > kerk en Israël
 • Boudewijn Ridder | secretaris stichting OPINIE-pijler
 • Marco Verwoerd | redactielid, penningmeester > donaties
 • Leendert van der Sluijs | webmaster > internet

Christelijk medewerkers freelance

 • Bert Engelfriet | predikant, auteur > tijdgeest
 • Hélène Evers | predikant, docent > geschiedenis, kerkrecht
 • Bart Jan Spruyt | analist > cultuur, politiek
 • Bart Wallet | hoogleraar > vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis
 • Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink | adviseur > samenleving, welzijn

 

Bijdragen, vragen en tips zijn welkom via info@opiniepijler.nl. Dit geldt ook voor adviserende en kritische reacties. De redactie behoudt zich uiteraard het recht ingezonden artikelen niet te plaatsen.

Platform OPINIE-pijler is sinds april 2021 de voortzetting van het gelijknamige tijdschrift. Het jaarverslag van onze stichting vindt u hier (met bijlage). 

Stichting OPINIE-pijler heeft ANBI-status (RSIN 8607.40.432). Donaties of giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL88 INGB0686048881 t.n.v. M. Verwoerd, o.v.v. platform OPINIE-pijler. Waarvoor dank!

 

Kennismaken met onze hoofdredacteur?

Hoofdredacteur rabbijn Shmuel Katz in het TV-programma 'Vraag het een rabbijn'. Klik om te kijken hier.

Wilt ú rabbijn Katz een vraag stellen? Mail naar info@opiniepijler.nl

cross