Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit
school1

Openbaar en bijzonder onderwijs

13 oktober 2021
Trudie van der Spek - Begemann, eindredacteur
HOOFDCOMMENTAAR  | In zijn jongste peinzende bijdrage weet columnist Stevo Akkerman (Trouw, 11 oktober) niet goed te kiezen tussen verplicht openbaar onderwijs en de vrijheid voor bijzonder onderwijs. Openbaar onderwijs zou wat hem betreft een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij waarin alle minderheden elkaar tegenkomen. En die moeten leren met elkaar om te gaan. […]
cross